دستگیری خبرنگاران در تهران… کاریکاتوری از توکا نیستانی http://persian.iranhumanrights.org/1393/05/cartoon-89/

Posted by Center for Human Rights in Iran on Sunday, July 27, 2014

Aplastando a la prensa. Viñeta de la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, sobre los cuatro periodistas detenidos en ese país.

27/7/2014
|
Miguel Máiquez